ALMINDELIG BOREBILLE
Anobium punctatum
(De Geer, 1774)
Klasse: Insecta
Orden: Coleoptera
Familie: Anobiidae
Last Updated: 18.07.2014

Beskrivelse: 2,7-4,5 mm. Mat Brun med punktstriber på dækvingerne. Oversiden med fin fløjlsagtig behåring. Pronotum er en smule bredere end langt og har bagtil i midten en særegen udforming, som af nogle sammenlignes med en munkekutte, dette skyldes en sammentrykt knude der falder stejlt af bagud og mere jævnt fremad. Bagkanten af pronotum har en tydelig rand og er på hver side skråt afskåret eller ganske svagt indadbuet. Vingedækkerne er lidt bredere end pronotum og er bagtil kun svagt afstudsede. Hannerne er generelt lidt smallere end hunnerne og har lidt længere følehorn.
Larven bliver 5-6 mm med en krop bestående af ti segmenter. Larven har kraftige kæbe og kroppen af dækket af fine gyldne oprejste børster. Den er ved klækning en cremehvid c-formet larve på blot 1 mm.


Levevis:
Den voksne bille kommer frem i juni/juli og holder sig i nærheden af det træ den er udviklet i. De kan dog også flyve til andre træer. Bilen har en kort levetid på typisk et par uger, indenfor denne tid parrer de sig og lægger 20-60 æg på egnede steder (typisk revner i gammelt eller fugtigt træ eller udgangshuler fra tidligere biller). Den voksne bille indtager ikke føde i sin korte levetid. Larverne klækker efter 3-4 uger. Den tygger sig ned i træet - herved fremkommer boremel, som reelt er rester fra larvernes gnaven. Afhænging af temperatur, fugtighed og træet tager udviklingen fra 3 til 8 år, hvilket blandt andet skyldes at larvens udvikling går i stå hvis fugtigheden falder til under 11%. Larven bliver op til 7 mm i længde og når tiden nærmer sig til forpupning vil larven søge nærmere træets overflade. De gnaver små huller lige under overfladen og forpupper sig indenfor 8 uger. Når de voksne forlader puppen danner de 1 til 1,5 mm udgangshuller hvorfra der ofte vil drysse støv - dette er ofte det første tegn på borebiller.

Borebiller betragtes ofte som skadedyr, da de også gør skade på bygninger, møbler etc.
Disse kan ved kraftige angreb blive totalt gennemhullet

Naturlige fjender:
Forskellige snyltehvepse lægger æg i artens larver, hvepselarverne lever som snyltere i larverne. Derudover lever den relativt sjældne Løvtræsmyrebille (Opilo mollis) både som voksen og som larve af såvel larver som voksne borebiller.

Status i Danmark:
Arten er almindelig i Danmark

Kilder:

Hansen, V. 1951. Danmarks Fauna. Bd. 56. Biller. XIV. Clavicornia 2. Del og Bostrychoidea. G.E.C. Gads Forlag, København, 253 pp.

Harde, K.W. & F. Severa. 2006. Der Kosmos Käferführer. Die Käfer Mitteleuropas. Kosmos Verlag, Stuttgart, 352 pp.

Pest Insects of our Cultural Heritage
Wikipedia
(Dansk)
Wikipedia (Engelsk)


Foto: Jan Grathwohl

11. juli 2014, Marielyst Strand


 
© Grathwohl.dk 2014